10 август, 2015

it doesn't even matter

вкуса на кафе с липса на захар
напуска устните цигарен дим
разхвърляни по пода дрехи
до подредени купове от книги
сред загубения сън по спомени
следи от обич по кожата
примеси от страст и нежност
на кого му трябва подреденост
които се помнят владеят хаоса
случват ти се, преминават
след себе си ураган оставят
неизказани думи, сбъднати
желания неми, превърнати
в изпушени фасове, разлети
в празната бутилка на масата
удавени вечности, мечти
изгорени несбъднати

повече не ми говори за рай,
сега сама си рисувам ада

Няма коментари: